Ngjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa IV

Ne pjesën e fundit të këtij artikulli do futemi më thellë në Kapitullin mbi Merkantilizmin të Teorisë së Përgjithshme. Pyetja kryesore e këtij paragrafi është: Çfarë karakteristikash ka merkantilizmi sipas…

Continue ReadingNgjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa IV

Ngjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa III

Në shënimet mbi merkantilizmin në librin e tij Teoria e përgjithshme e interesit punësimit dhe parasë Keynes i përshkruan liberalizmin dhe merkantilizmin në një mënyrë shumë interesante për sa i…

Continue ReadingNgjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa III
Read more about the article Ngjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa II
exit from the eurozone: golden star fallen from a blue wall

Ngjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa II

Idetë neoliberale mbrapa këtyre mekanizmave. Një qasje Keynesiane. Lind pyetja: Në çfarë mënyre janë këto politika neoliberale? Këtu duhet dhe njëherë të kthehemi tek idetë e Tomann. Tomann fillon duke…

Continue ReadingNgjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa II

Ngjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa I

Bashkimi Monetar Europian (BME) është një nga çështjet më të diskutuara për hulumtuesit në ekonominë politike. Veçanërisht pas Krizës Euro, por edhe përpara se vetë natyra e Euros dhe e…

Continue ReadingNgjashmërite e efekteve të regjimeve monetare liberale dhe merkantiliste. Shembulli i BME-së dhe i standardit të arit : Pjesa I