Nick Land – Kritikë e Mjerizmit Transhendental

  • Post author:
  • Post category:Ezoterikë

Ekziston një prirje ndërmjet neomarksistëve për t’i varrosur njëherë e mirë të gjitha aspiratat drejt ekonomizmit pozitiv (‘çlirimi i forcave të prodhimit nga marrëdhëniet kapitaliste të prodhimit’) dhe për t’i…

Continue Reading Nick Land – Kritikë e Mjerizmit Transhendental