A na duheshin bunkerët?

Në raportin e vitit 2019 mbi kapacitetet ushtarake të vendeve të botës nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike, vërejmë se gjendja e Forcave të Armatosura të Shqipërisë është tepër e…

Continue Reading A na duheshin bunkerët?

Depresioni i madh dhe Shqipëria

Ekziston një ide, ngulitur thellë në kokën e shqiptarëve se Shqipëria është si një ishull në mes të askundit. Shqipëria nuk ka armiq, ose dhe nëse ka, ata nuk shkojnë…

Continue Reading Depresioni i madh dhe Shqipëria