Tranzicioni i politikave të jashtme nga administrata Bush-Obama në administratën Trump. Pjesa II

Vazhdojmë më tej me administratën Trump. Përpara se ti përgjigjemi pyetjes së strategjisë së përmbajtjes në administratën Trump na duhet të sqarojmë si fillim faktin që ndryshimi radikal në politikën…

Continue Reading Tranzicioni i politikave të jashtme nga administrata Bush-Obama në administratën Trump. Pjesa II

Tranzicioni i politikave të jashtme nga administrata Bush-Obama në administratën Trump. Pjesa I

Sipas Tellis, marrëdhënia Amerikë-Kinë është një marrëdhënie shumë komplekse. Kina sipas tij nuk mund të ndalet me strategji klasike te përmbajtjes. Kjo ndodh sepse ndërvarësia ndërmjet Amerikës dhe Kinës është…

Continue Reading Tranzicioni i politikave të jashtme nga administrata Bush-Obama në administratën Trump. Pjesa I

Epilog

O milet, dëgjoni e mbani vesh e mos thoni se nuk dëgjuat pastaj. Kështu po e nisim për hir të autentikes së munguar. Deri tani përmendëm ndërlikimet kryesore që regjimi…

Continue Reading Epilog

Qëndresa e djegur dhe disidenca e vitrinave.

Disidenca këtu, siç duam ta analizojmë, nuk nënkupton dhënien e një përkufizimi konkret të fenomenit. Nuk mund ta përkufizosh formën e disidencës, pasi ajo varion nga situata në situatë. Ekzistojnë…

Continue Reading Qëndresa e djegur dhe disidenca e vitrinave.