Teoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa IV

Shënim qartësues nga stafi: Ky cikël përkthimesh, gjithë-gjithë një kapitull nga libri “Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody” i Helen…

Continue ReadingTeoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa IV

Teoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa III

Shënim qartësues nga stafi: Ky cikël përkthimesh, gjithë-gjithë një kapitull nga libri “Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody” i Helen…

Continue ReadingTeoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa III

Teoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa II

Shënim qartësues nga stafi: Ky cikël përkthimesh, gjithë-gjithë një kapitull nga libri “Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody” i Helen…

Continue ReadingTeoria Postkoloniale: Të zbërthesh Perëndimin për të shpëtuar Tjetrin. Pjesa II