Do të kthehemi mbrapa vetëm duke ecur përpara.

Pohimi “Ne jemi Ilirë” përçon një dëshirë të nënkuptuar. Thelbësisht është një dëshirë e dlirët, për pastërti. Është dëshira për një pastërti shpirtërore, përkundër tre periudhave të një mëdyshjeje të…

Continue Reading Do të kthehemi mbrapa vetëm duke ecur përpara.

Të ruajmë kulturën tonë!

Identiteti kombëtar në rrezik! Bota e sotme po shkon drejt një globalizmi të vrullshëm në të gjitha fushat e jetës. Kulturat dhe traditat lokale të popujve po shtypen nën trysninë…

Continue Reading Të ruajmë kulturën tonë!

Theologia Nationis: Shtojcë

Kombi është frymë, parim shpirtëror. Dy gjëra që në të vërtetë janë një, e përbëjnë këtë shpirt apo këtë parim shpirtëror. Njëra vjen nga e kaluara, njëra është në të…

Continue Reading Theologia Nationis: Shtojcë

Theologia Nationis

Para dy viteve kam parë një artikull mbi kendvështrimet e autoreve të ndryshëm mbi kombin. Në artikullin e sotëm dua të paraqes një pikëpamje të re, deri diku të çuditshme.…

Continue Reading Theologia Nationis

Gjeografia është destin.

Kurse politika jo. Politika bëhet nga agjentë njerëzorë, nuk ndjek vektorë deterministë që i japin formë njerëzores sipas vijëzimeve dhe relievit natyror. Elementi njerëzor tek gjeopolitika është i nënkuptuar, sepse…

Continue Reading Gjeografia është destin.

Shqetësimet e kalemit.

Shqetësimet e kalemit. Mund të bëjmë edhe pa “intelektualët”. E kam seriozisht. Nga lartësia e kullës së fildishtë, intelektuali Shqiptar postmodern vështron me përçmim dheun e poshtëm, ku njerëzit duket…

Continue Reading Shqetësimet e kalemit.