Orjental apor Okcidental

  • Post author:
  • Post category:Huazime

Qeverija shpëtimtare e Mehdi beut shkaktoj dobarem një të mirë: i dha fund një herë e mirë luftës qesharake - që vazhdoi afro 3 vjet resht dhe me aqë nxehtësië…

Continue Reading Orjental apor Okcidental