Studime mbi Shqiptarët dhe Trojet e tyre në Kosovë

Një përmbledhje artikujsh nga burime të ndryshme që trajtojnë aspekte të larmishme të çështjes Shqiptare në Kosovë nga pikëpamja etnografike dhe historike. Brerore mban përgjegjësi vetëm për mbledhjen e artikujve dhe publikimin e tyre. Të gjitha të drejtat e tjera i përkasin autorëve. Kjo nismë nuk sjell fitim material as për revistën online e as për pronarët e saj. Përmbledhja u jepet falas të gjithë lexuesve.