Parathënie mbi çdo gjeostrategji të ardhshme. Pjesa I
Christopher_Lane_Geopolitics, 9/20/16, 7:04 AM, 8C, 7036x11365 (1049+3), 150%, Repro 2.2 v2, 1/8 s, R77.9, G41.7, B57.4

Parathënie mbi çdo gjeostrategji të ardhshme. Pjesa I

Në librin e tij më të famshëm “Fusha e madhe e shahut”, diplomati polako-amerikan Zbigniew Brzezinski përvijoi një panoramë të gjërë rreziqesh  që kërcënonin Amerikën në një situatë post-sovjetike. Me…

Continue Reading Parathënie mbi çdo gjeostrategji të ardhshme. Pjesa I

A na duhet më gjeopolitika?

Gjeopolitika si shkencë e mirëfilltë filloi të zhvillohej rreth viteve 1900. Asokohe përgatitej panorama e re botërore e së ardhmes, e me gjithë skepticizmin politik dhe konkurrencat e fshehta mes…

Continue Reading A na duhet më gjeopolitika?