Përkufizimi i Sovranitetit – Carl Schmitt

Sovran është ai që vendos mbi gjendjen e jashtëzakonshme.[1] Vetëm ky përkufizim mund të qartësojë këtë koncept kufijë. Ndryshe nga terminologjia e pasaktë që gjendet në literaturën popullore, koncepti kufijë…

Continue Reading Përkufizimi i Sovranitetit – Carl Schmitt

Gjeopolitika e absorbimit

Koncepti i absorbimit është një ndër konceptet më kyçe në makroekonomi dhe kryesisht në ekonominë e zhvillimit. Meqenëse si Shqipëri jemi vend në zhvillim, mendova të shkruaj një artikull mbi…

Continue Reading Gjeopolitika e absorbimit